O projektu


Název projektu: Moderní škola 2010

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1347

Stručný obsah projektu:

Realizace klíčových aktivit projektu zahrnuje individualizaci výuky v oblasti cizích jazyků, čtenářské a informační gramotnosti, matematiky a přírodních věd. Dále jsou aktivity projektu zaměřeny na další vzdělávání pedagogických pracovníků, vybavení kmenových učeben interaktivními technologiemi a tvorbu digitálních učebních materiálů, tzv. DUM.

Digitální učební materiály vytvořili a ve výuce ověřili vyučující 1. i 2. stupně.